Over Perspectiva

Stichting Perspectiva heeft als doelstelling het geven van financiële ondersteuning aan projecten of initiatieven die tot doel hebben de levenssituatie van de medemens te verbeteren. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op 3 speerpunten:

  • gezondheid
  • kinderen
  • onderwijs

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan projecten binnen deze speerpunten. Zij richt zich daarbij met name op projecten en initiatieven in niet-westerse landen. 


ALGEMENE GEGEVENS EN DOCUMENTEN STICHTING PERSPECTIVA:

RSIN-nummer : 8561.61.123


Financiële jaarverslagen:

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2021


Uittreksel KvK St Perspectiva

Bestuurssamenstelling inclusief beloningsbeleid Stichting Perspectiva


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten


Standaardformulier publicatieplicht ANBI