Over Perspectiva

Stichting Perspectiva heeft als doelstelling het geven van financiële ondersteuning aan projecten of initiatieven die tot doel hebben de levenssituatie van de medemens te verbeteren. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op 3 speerpunten:

  • gezondheid
  • kinderen
  • onderwijs

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van giften aan projecten binnen deze speerpunten. De projecten die de stichting ondersteunt kunnen zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden. 
Beleidsplan St Perspectiva


Financieel jaarverslag 2016


Uittreksel KvK St Perspectiva