Vanaf 1 januari 2024 zal Stichting Perspectiva geen aanvragen voor financiering van projecten meer in behandeling nemen. 


Welkom op de website van Stichting Perspectiva

Stichting Perspectiva geeft financiële ondersteuning aan projecten en initiatieven die tot doel hebben de levenssituatie van de medemens te verbeteren. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op gezondheid, kinderen en onderwijs in niet-westerse landen.